• Contributie

  Seizoen 2023-2024

               per jaar        per kwartaal 
   
  Senioren (competitie)  € 325,00 € 84,00     
  Junioren (JO19 t/m JO14)  € 266,00 € 68,75    
  Pupillen (JO13 t/m JO8)  € 244,00 € 62,50     
  Groene Welpen  € 195,00 € 50,50     
  Recreanten (geen competitie)  € 160,00 € 41,50      
  Niet-voetballende leden € 82,50 € 21,50  
  Selectieopslag jeugdselectieteams   € 63,00 **  

  * (per jaar, inclusief jaarlijkse vervanging voetbalkousen)

  Inschrijfgeld
  Het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld bedraagt 27,50 euro.

  Een speler is pas gerechtigd tot deelname aan trainingen en wedstrijden als het inschrijfgeld is ontvangen. Groene Welpen kunnen maximaal 3 keer op proef mee trainen. Daarna is inschrijfgeld verschuldigd.

  Selectieopslag
  Voor spelers deeluitmakend van prestatieve jeugdteams geldt een jaarlijkse toeslag van € 63,00 die in de loop van het seizoen wordt geïncasseerd. Dit is  inclusief € 7,50 voor de jaarlijkse centrale vervanging van de voetbalkousen. De prestatieve teams worden per seizoen door de voetbalcommissie vastgesteld.

  Voor het seizoen 2023-2024 zijn dit de:

  • JO18-1
  • JO17-1
  • JO16-1
  • JO15-1 & JO15-2
  • JO14-1 & JO14-2
  • JO13-1 & JO13-2
  • JO12-1 & JO12-2 & JO12-3
  • JO11-1 & JO11-2 & JO11-3 
  • JO10-1 & JO10-2 & JO10-3 & JO10-4
  • JO9-1 & JO9-2 & JO9-3 & JO9-4
  • JO8-1 & JO8-2 & JO8-3 & JO8-4
  • MO15-1


  Tenue
  Jonathan voetbalt vanaf het seizoen 2014-2015 in een tenue van het merk Quick. Nieuwe (jeugd)leden dienen dit tenue te kopen in de Jonathan shop op ons voetbalcomplex. Een compleet tenue kost € 72,50, exclusief ondershirt. Het tenue wordt eigendom van de spelers. Het tenue gaat naar verwachting circa drie seizoenen mee.

  De tenues van de jeugdselectieteams en de seniorenteams blijven eigendom van de club. Deze spelers betalen naast de bestaande selectieopslag een extra opslag, een huur van € 35,75 per seizoen. Deze huur is inclusief de opdruk van rugnummers en een ondershirt.

  Het is strikt verboden de tenues te voorzien van welke vorm van extra opdruk dan ook, dit om de uniformiteit van het tenue van de vereniging te waarborgen.

  Gezinskorting
  Reductie op de contributie wordt verleend als bij aanvang van het contributiejaar (1 juli) binnen één gezin méér dan twee contributie betalende jeugdleden (Groene Welpen/pupillen/junioren) lid zijn van de vereniging. De gezinskorting is uitsluitend van toepassing indien een bruikbare incassomachtiging is afgegeven. Bij contributieachterstand vervalt de gezinskorting.

  De contributie wordt verminderd met de volgende percentages:
  - bij drie kinderen 20% voor het derde kind in volgorde van anciënniteit;
  - bij vier of meer kinderen 20% voor het derde en 40 % voor elk volgend kind in volgorde van anciënniteit.

  Gezinskorting
  Reductie op de contributie wordt verleend als bij aanvang van het contributiejaar (1 juli) binnen één gezin méér dan twee contributie betalende jeugdleden (Groene Welpen/pupillen/junioren) lid zijn van de vereniging. De gezinskorting is uitsluitend van toepassing indien een bruikbare incassomachtiging is afgegeven. Bij contributieachterstand vervalt de gezinskorting.

  De contributie wordt verminderd met de volgende percentages:
  - bij drie kinderen 20% voor het derde kind in volgorde van anciënniteit;
  - bij vier of meer kinderen 20% voor het derde en 40 % voor elk volgend kind in volgorde van anciënniteit.
   

  Incasso
  Nieuwe leden kunnen uitsluitend via een afgegeven, automatische incassomachtiging betalen. Voor leden die nog met een acceptgiro betalen geldt een toeslag van € 15,-. De betalingstermijn voor acceptgiro's bedraagt dertig dagen. Voor betalingsherinneringen en niet uit te voeren incasso's berekent Jonathan administratiekosten. De kwartaaltermijnen worden steeds geïncasseerd rond het begin van ieder kalenderkwartaal, de eerste termijn van het nieuwe seizoen omstreeks 1 juli. De jaartermijn wordt omstreeks 1 augustus geïncasseerd.

  De contributies en toeslagen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2023.

  Opzeggen lidmaatschap 
  Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail via de ledenadministrateur: secretaris@vvjonathan.nl. Er is altijd contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin wordt opgezegd.

  ------------------------------------------------------

  Gemeentelijke- en overige regelingen:

  Geld-Terug-Regeling Zeist Pas
  Het lidmaatschap van uw voetbalverenigingvereniging (deels) vergoed krijgen? Dat kan met de Geld-Terug-Regeling. De regeling is een initiatief van de gemeente Zeist. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de culturele en sportieve activiteiten. Als u in aanmerking komt voor de Geld-Terug-Regeling ontvangt u, naast een budget van € 100 per volwassene en € 200 per kind, bovendien een gratis ZeistPas. Op www.zeistpas.nl vindt u alle informatie over deze mogelijkheid

  Stichting Jeugdsportfonds Zeist
  De gemeente Zeist is aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Deze stichting creëert sportkansen voor kansarme kinderen.

  Wie komen in aanmerking
  In de gemeente Zeist woonachtige kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning indien andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput. Zij dienen in het bezit te zijn van een gratis ZeistPas om in aanmerking te kunnen komen.
  Wie kan de aanvraag doen
  Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker, intern begeleider of docent. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.
  Voor meer informatie
  Over het sportfonds kunt u terecht bij:
  Ton van der Burgt
  Tel. 06-13080244
  jeugdsportfonds@vvjonathan.nl