• Club van 100

    Naar een idee van de toenmalige sponsorcommissie is in 1990 de "Club van Honderd" opgericht. Het idee achter deze club was om honderd mensen bereid te vinden die de vereniging met honderd gulden per seizoen extra wilden steunen. Bij de invoering van de euro is het bedrag van honderd gulden gewijzigd in vijftig euro per jaar. Leden kunnen ook voor een hoger bedrag dan vijftig euro per seizoen kiezen. Het ledenaantal schommelt steeds tussen de zeventig en honderd leden. Per 1 oktober 2012 zijn er circa negentig leden. Het aantal van honderd hebben we nog nooit gehaald, omdat er ieder seizoen wel enkele leden om diverse, legitieme redenen afhaken. Maar als het ledenaantal tussen de negentig en honderd blijft schommelen mogen we tevreden zijn, want dat brengt jaarlijks toch circa 4500 euro in het laatje van de penningmeester.

    Het bedrag dat de Club van Honderd verzamelt, wordt ten alle tijde besteed aan een doel dat de hele vereniging ten goede komt. Zo is er in het verleden geïnvesteerd in lichtmasten om het hoofdveld, een defibrillator inclusief een opleiding voor het gebruik hiervan voor een tiental personen, een geluids- en omroepinstallatie, een beamer met scherm in de kantine, de inrichting van de EHBO-kamer inclusief alle verbandmiddelen, doeltjes voor de Groene Welpen, terrasmeubilair, camerabeveiliging. Jaarlijks is er overleg tussen de secretaris van de Club van Honderd en het bestuur over het bestedingsdoel. Het bestuur kan voorstellen doen, maar de secretaris van de Club van Honderd beslist uiteindelijk over de besteding.

    U begrijpt dat Jonathan ieder lid van de Club van Honderd enorm dankbaar is voor haar betrokkenheid. Zo kan de vereniging bijzondere aanschaf doen. Alle leden van de Club van Honderd dragen Jonathan een goed hart toe. Zeistenaren, maar ook van daarbuiten, particulieren en bedrijven, leden, oud-leden, familieleden, vrienden en leveranciers. De leden krijgen een mooi gekalligrafeerd certificaat en een gegraveerd naamplaatje wordt in de speciale Club van Honderd-vitrine in de kantine geplaatst.

    Kan ik een beroep op u doen ook lid te worden van de Club van Honderd? Voor het niet al te grote bedrag van vijftig euro per jaar steunt u Jonathan op een bijzondere wijze. U kent het spreekwoord wel: Vele kleintjes maken één grote." Dat geldt ook voor de Club van Honderd. Wilt u zich als lid opgeven of kent u iemand anders die wellicht lid zou willen worden? Nadere informatie bij Jarik Driegen of één van de bestuursleden. cvh@vvjonathan.nl.