• Contactgegevens

  Adres
  Postadres: Postbus 38, 3700 AA, Zeist
  Locatie: Hernhuttersingel, Zeist
  Navigatie: Brouwerij, Zeist

  Dit navigatieadres is naar de parkeerplaats, en geen correspondentieadres van Jonathan.
  Telefoon
  Kantine: 030 6924583

  E-mail
  Algemene vragen: info@vvjonathan.nl
  Redactionele bijdrage: redactie@vvjonathan.nl

  Bank
  IBAN nr.: NL20RABO 0162198051
  t.n.v. vv Jonathan