Opzeggen

Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap dient
schriftelijk plaats te vinden t.a.v. de ledenadministratie

Dit kan per post naar:
v.v. Jonathan
t.a.v. ledenadministrateur
Postbus 38
3700 AA  Zeist

Of per e-mail naar:
secretaris@vvjonathan.nl

Na beëindiging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd
tot en met het kwartaal waarin het lidmaatschap is opgezegd.
Kwartalen gaan in per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.