• Opzeggen

  Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap dient
  schriftelijk plaats te vinden t.a.v. de ledenadministratie

  Dit kan per post naar:
  v.v. Jonathan
  t.a.v. ledenadministrateur
  Postbus 38
  3700 AA  Zeist

  Of per e-mail naar:
  secretaris@vvjonathan.nl

  Na beëindiging van het lidmaatschap is contributie verschuldigd
  tot en met het kwartaal waarin het lidmaatschap is opgezegd.
  Kwartalen gaan in per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.