• Van goud naar diamant

  De achterliggende 25 Jonathanjaren:

  De naar schatting vijftig Jonathanpupillen die Jonathan op 10 april 1971 telde, waren die dag uitgenodigd om het 25-jarig bestaan van Jonathan met elkaar te vieren. Dat gebeurde in een zaal aan de Montaubanstraat, want een eigen clubgebouw hadden we toen nog niet. De jeugd keek naar een voetbalfilm en kreeg limonade. Een kwart eeuw later trakteerde de vereniging ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag alle jeugdleden op een dagje Duinrell. Afgezien van de huidige coronabeperkingen, zou dit in het jubileumjaar 2021 onmogelijk blijken: er zouden onvoldoende bussen te charteren zijn om een vergelijkbaar uitje voor de huidige jeugdafdeling te realiseren. We zijn in de laatste 25 jaar enorm gegroeid. En niet alleen in ledental.

  De viering van 50 jaar Jonathan kon in 1996 gelukkig wel in een eigen clubgebouw plaatsvinden, een clubgebouw dat door de groei van het ledenbestand in 2007 werd uitgebouwd tot ons huidig hoofdgebouw. De uitbreiding van de gebouwen was in die jaren gebaseerd op een beperkte groei tot zo’n 700 leden. Dat was een redelijke verwachting. Immers, het inwonertal van Zeist stabiliseerde en het beleid van de vereniging was ook in die jaren niet primair gericht op ledengroei. Faciliteren was het doel, en dat is het feitelijk nog steeds. In een verdubbeling van het ledental naar het huidig aantal was absoluut niet voorzien. De blijvende aanwas van het ledental heeft de vereniging gedeeltelijk weten op te vangen met de uitbreiding en vernieuwing van de kleedkamers aan de slootzijde, een grotere materiaalruimte, het gebruik van de velden en kleedkamers op Blikkenburg, de aanleg van de kunstgrasvelden en langere wedstrijddagen. De druk op de accommodatie is niettemin gebleven. Gelukkig heeft het kader de afgelopen jaren niet stil gezeten en zal uitbreiding van ons sportpark naar het naastgelegen Blikkenburg nog dit jubileumjaar worden gerealiseerd, terwijl plannen voor een nieuw hoofdgebouw worden ontwikkeld.

  De genoemde groei van ons ledental en de bijbehorende inzet van velen om dit steeds te faciliteren is misschien wel kenmerkend voor de vereniging geweest in de laatste 25 jaar.

  Synchroon aan de aanhoudende stijging van het aantal leden, verliep ook de groei van het voetbalaanbod. Ik wil het geen ‘core business’ noemen en evenmin een ‘product’ - dat doen we maar op ons werk - maar voetbal is wel hetgeen ons bindt. De tijden dat er op wedstrijddagen alleen door jongens en mannen in elftalverband op hele velden werd gespeeld, is de laatste 25 jaar achter ons gelaten. Het voetbalaanbod Achter ’t Slot is bijzonder verbreed.

  Een werkelijke boost gaf het 4-tegen-4 voetbal dat we eind jaren ’90 startten. Jonathan behoorde tot de eerste vijf clubs in Nederland die dit voetbalaanbod voor de jongste jeugd introduceerde. En met succes. Er zijn jaren geweest dat op de vroege zaterdagmorgen zo’n 120 vijf- en zesjarigen de eerste partijtjes speelden rond ons hoofdgebouw. Het succes zorgde voor een aanhoudende instroom bij de onderbouw van de pupillen. Daarnaast steeg de landelijke populariteit van het meisjesvoetbal. De groeicijfers van het meisjesvoetbal bij Jonathan overstegen die trend echter ruimschoots; er is bij Jonathan een heuse meisjesvoetbalafdeling ontstaan. Ons voetbalaanbod is voorts uitgebreid met enkele varianten recreatievoetbal en een 7-tegen-7 competitie.

  De aanleg van de twee kunstgrasvelden in 2010 vormt een belangrijk ijkpunt in de recente Jonathangeschiedenis. Het biedt de vereniging sindsdien veel meer trainingsmogelijkheden en van afgelastingen op deze velden is zelden sprake. Het samenwerkingsverband met FC Utrecht, de richtlijnen van ons technisch beleidsplan en niet in de laatste plaats de extra trainingsmogelijkheden bij Voetbalschool Oranje (opgericht en gerund door jeugdtrainers van Jonathan!), hebben voorts bijgedragen aan de kwaliteitsinjectie van het voetbalniveau bij de jeugd. Eerst promoveerden de D-pupillen naar de Hoofdklasse. De C-, B- en A-junioren volgden. In de jaren nadien promoveerden al deze hoogste jeugdteams geleidelijk door naar Divisieniveau. Iets waar de vereniging werkelijk trots op mag zijn.

  De achterliggende kwart eeuw heeft de vereniging zich vooral ingespannen om de leden te faciliteren en te werken aan kwaliteitsgroei en vernieuwingen op meerdere gebieden dan alleen voetbalniveau en -aanbod. Om maar ‘ns een greep te doen: de verkeersveiligheid op en rond het sportpark, het Make-A-Wish concept op ons tenue, het aanbod in de Jonathanshop, de vernieuwde entree, de trainingsmaterialen, de stabiele financiële positie, de inspanningen van de onderhoudsploeg, de voetbalplaatjesactie, de aanleg van de kunstgrasveldjes voor de Groene Welpen, de uitbreiding van het aantal speelvelden en kleedkamers, de EHBO-ruimte.

  Maar er zijn nog volop ambities, want Jonathan staat nooit stil. Op de pijlers van een consistent beleid, de vasthoudendheid van onze identiteit en de inzet van velen kan de vereniging de ambities de komende jaren gestalte geven. Want deze toekomstbestendige club wil nog steeds groeien. Niet zo zeer in kwantiteit, wel in kwaliteit.
  Op naar het 100-jarig jubileum. Met een beetje geluk maak ik dat nog mee. Dan mag een ander bij het eeuwfeest terugkijken op de jaren die nu nog gaan volgen. Dat worden ongetwijfeld uitdagende jaren, net als de achterliggende 25 jaren waarin we met elkaar een prima prestatie hebben geleverd.

  Gefeliciteerd ouwe taaie, met je 75ste verjaardag!

  Tekst geschreven door: Frank Slijper

  Nieuwsgierig naar iets meer historie? Klik hier!