• v.v. Jonathan in de prijzen: Rabo Clubkas Campagne 2018

  Ook dit jaar heeft v.v. Jonathan weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne en niet zonder succes.

   Tijdens de door de Rabobank Rijn en Heuvelrug georganiseerde feestelijke avond in Figi werd bekendgemaakt welke bedragen de 227 deelnemende verenigingen in de regio Rijn en Heuvelrug kregen toebedeeld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen door de Rabobankleden. Tijdens deze stemperiode konden leden stemmen op de club die zij een warm  hart toedragen.

   Daarnaast heeft de Rabobank Rijn en Heuvelrug een extra prijs uitgereikt en wel voor originaliteit. Het promotiefilmpje dat door de sponsorcommissie van v.v. Jonathan samen met SCHC en Phoenix is gemaakt, viel die eer ten deel. De Rabobank Rijn en Heuvelrug, bij monde van directievoorzitter Dhr. Migchel Dirksen, prees met name de samenwerking tussen de drie verenigingen. Daarnaast werd vermeld dat de samenwerking diverse sporten betrof als ook plaats- en gemeente overschrijdend is. Samenwerken in de regio vindt ook de Rabobank Rijn en Heuvelrug van groot belang en wil dat ook graag onderstrepen en waarderen. Met deze prijs is een geldbedrag gemoeid van € 750,- te verdelen onder de drie samenwerkende verenigingen. Deze bonus komt ook volledig ten goede aan de door v.v. Jonathan gestelde maatschappelijke projecten.

  Naast de cheque van € 250,- (originaliteitsprijs) mochten wij ook nog een cheque van € 1.111,78 in ontvangst nemen.

  Namens v.v. Jonathan bedanken wij uiteraard de Rabobank Rijn en Heuvelrug voor deze mooie (jaarlijkse) campagne en tevens gaat onze dank uit naar de sponsorcommissie van zowel SCHC als Phoenix voor de zeer prettige en succesvolle samenwerking.

   Marco Koetsier

  Voorzitter Sponsorcommissie

  v.v. Jonathan