• Technische Staf Seizoen 2021-2022

  Enige tijd geleden is reeds gecommuniceerd dat Rob Zomer volgend seizoen begint aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van v.v. Jonathan. De toekomst van de positie van de hoofdtrainer is traditiegetrouw de aftrap voor de vorming van de gehele Technische Staf van de vereniging voor het komende seizoen. Rond de winterstop evalueren de voetbalcommissie en de Hoofden Jeugd Opleiding (HJO’s) het afgelopen half jaar en tevens wordt er ook altijd vooruit gekeken naar het komende half jaar en het komende seizoen. Patrick Bruggeman & Dave Smits zijn als HJO’s de afgelopen weken dan ook druk bezig geweest met de nodige gesprekken met jeugdtrainers. We zullen de komende periode via de website de Technische Staf voor seizoen 2021-2022 presenteren. Een seizoen dat hopelijk weer een volledig voetbalseizoen is zoals we dat gewend zijn. Want hoezeer onze eigen Jonathan Champions League zich bewezen heeft als goed alternatief, willen we graag weer de competitie in volgend seizoen!

 • Belangrijke structuurwijzigingen in de voetbalorganisatie komend seizoen

  Afgelopen seizoen kenden we een structuur met twee hoofden jeugdopleiding (Onderbouw & Bovenbouw) en een seniorenafdeling met daarin het 1e elftal en 2e elftal die onder verantwoordelijkheid van de voetbalcommissie en de Coördinator Seniorenselectie vielen. Komend seizoen brengen we daar een aantal belangrijke veranderingen in aan.

  Vandaag informeren we over de start van een JO23 Selectieteam!

 • Start van een JO23 elftal als verlengstuk van de jeugdopleiding.

  We gaan mee in de landelijke trend van JO23 teams. Reeds vorig seizoen hebben we gekeken of we mee konden doen met het toen nieuwe initiatief van de JO23 competitie. We zagen toen nog onvoldoende mogelijkheden om de sprong direct te wagen. Komend seizoen gaan we de uitdaging echter wel aan en gaan we een JO23 selectieteam inschrijven in de JO23 competitie.

  Het nieuwe JO23-team gaat dienen als brug tussen de JO19-1 en het eerste elftal. Door in competitieverband tegen leeftijdsgenoten te spelen zal de overstap naar de senioren kleiner worden, zodat de JO23-spelers gemakkelijker gaan aanhaken bij het eerste elftal. 

  Het JO23-elftal krijgt een eigen Technische Staf welke op korte termijn samengesteld gaat worden. Het  sollicitatietraject voor de JO23 trainer/coach die met onze talentvolle spelersgroep aan de slag gaat is inmiddels afgrond. Binnen enkele dagen zullen wij de nieuwe trainer/coach aan u voorstellen. Het doel van deze staf wordt om spelers verder te ontwikkelen zodat ze aan kunnen sluiten bij het eerste elftal.

  Als vereniging zien we er naar uit om de stap naar deze JO23-competitie te maken, het JO23-team zal een belangrijke rol gaan spelen in onze visie om spelers uit onze jeugdopleiding door te laten stromen naar het eerste elftal en om daarmee te promoveren naar een niveau dat past bij onze grote jeugdopleiding.

  Deze stap heeft ook consequenties voor de JO19-2 en het tweede elftal. Met ingang van volgend seizoen is de JO19-2 geen selectieteam meer. De rol van het tweede elftal verandert ook. De selectiepiramide bestaat in de bovenbouw dan nog uit de JO17-1, JO19-1, JO23-1 en het eerste elftal. Waar het eerste en tweede elftal nu één grote seniorenselectie vormen gaat de JO23 een prominente rol innemen als hofleverancier en achtervang van het eerste elftal. De functie van het tweede elftal wordt daarmee minder prominent dan nu het geval is. Dat maakt dat we ook afscheid gaan nemen van de huidige trainer van het tweede elftal (Jon van Staa). Dat ligt zeker niet aan zijn capaciteiten en functioneren. Daarover was zeker tevredenheid. Maar de beleidskeuzes omtrent het JO23 elftal liggen daar nu ten grondslag aan.