• Beste leden,

  Zoals eerder gepresenteerd via de website, hebben afgelopen periode twee bestuursleden zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van Jonathan; Arnaud Miltenburg en Ramond Leenders. Deze "luxe" positie van twee kandidaat-voorzitters kent echter ook een keerzijde. Binnen de vereniging leek een onnodige tweedeling te ontstaan.

  Jonathan kent een sterk fundament van waaruit de vereniging gestaag is gegroeid. Maar er bestaat ook behoefte aan vernieuwing, verder verbeteren. Deze twee aspecten lijken nu met elkaar te botsen. Dat is allerminst de bedoeling, want iedereen heeft het beste voor met Jonathan! Juist het verenigen van deze behoeften zal Jonathan vooruit helpen.

  Het ontstaan van onderlinge verdeeldheid binnen de vereniging is voor beide kandidaat-voorzitters reden geweest om samen aan tafel te gaan zitten. Met als doel te komen tot een eensgezinde oplossing die voorgelegd kan worden aan de ledenvergadering. Wij willen jullie laten weten  dat wij in deze missie zijn geslaagd. De gedetailleerde uitwerking wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergading op donderdag 13 december vanaf 20:00 uur.

  Stap voorwaarts:
  Om recht te doen aan de breed gedragen wens en behoefte van leden, vrijwilligers en bestuursleden om meer projectmatig te werken aan vernieuwingen, wordt een nieuwe bestuursfunctie voorgesteld: innovatieve projecten. De positie is gericht op het verbeteren van processen en het ondersteunen van leden-initiatieven. Op deze manier behouden wij het reeds goed functionerende primaire voetbalproces, waarbij tegelijkertijd nieuwe ideeën, geluiden, projecten etc. een snelle weg tot bestuurlijke besluitvorming weten te vinden.

  Tevens zal het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering voorstellen de bestuurlijke samenstelling uit te breiden tot 8 functies c.q. personen. Binnen het nieuw te vormen bestuur is de wens om de Voetbalcommissie te laten vertegenwoordigen door 2 bestuursleden. Elk verantwoordelijk voor zijn eigen deelgebied. Een verdere inhoudelijke uitleg zullen wij komende week aan u toelichten.

  We zien u graag op onze komende Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 december vanaf 20:00 uur.

  Tot op de club en groet,

  Arnaud Miltenburg & Ramond Leenders