• Uit de bestuurskamer

  Het zal ruim 2 ½ jaar geleden zijn dat de laatste “Uit de bestuurskamer” verscheen, vlak voor het uitbreken van Corona. Graag willen we de draad nu weer oppakken om jullie op de hoogte te houden van (actuele) ontwikkeling in en rond Jonathan.

  Bezetting bestuur

  Vlak voor de zomer heeft Arnaud Miltenburg aangegeven met zijn voorzitterschap te stoppen. We hebben een aantal maanden er de tijd voor genomen om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. En tevens uit te zien naar een bestuurslid communicatie die de voorzittersfunctie kan verlichten.

  Wij zijn ontzettend blij jullie twee kandidaten te kunnen presenteren :

  Voor de functie voorzitter: Rob Weber

  Rob is 62 jaar, vader van drie inmiddels volwassen kinderen. Rob is oud selectiespeler, is actief geweest als Voorzitter Voetbalcommissie, is betrokken geweest bij de opstart van het destijds 4 tegen 4 voetbal, jeugdtrainer, trainer Damesteam, teamleider bij zijn kinderen. Rob is volgend jaar 50 jaar actief betrokken bij Jonathan. Rob heeft als directeur van Jacques Stinkens Orgelpijpenmakers B.V. de nodige bestuurlijke bagage en is bekend met Zeist in de breedste zin.

  Voor de functie communicatie: Suresh Chadda

  Suresh Chadda is 56 jaar jong. Suresh is Brit van Indiase afkomst. De afgelopen 10 jaar is hij onze huisfotograaf langs de velden. In 2020 gekozen tot Vrijwilliger van het jaar. Overdag is Suresh als onderdirecteur bij de Rabobank verantwoordelijk voor de Groep ‘hedge accounting’ in het CFO domein. Hij woont al 20 jaar in Zeist en zijn zoons spelen bij Jonathan, de oudste zit in de O19-2 en de jongste speelt in de O16-1.

  In een op maandag 14 november 2022 te houden Algemene Ledenvergadering willen wij deze twee kandidaten aan jullie presenteren.

  Uitdagingen voor dit seizoen:

  Accomodatie

  Met de renovatie van de velden 1 en 2 en het gereedkomen van de velden 6, 7 en 8 krijgen de teams letterlijk en figuurlijk meer ruimte. De tekeningen van nieuwbouw van het clubgebouw zijn enthousiast door de leden en de omgevingsinstanties ontvangen. Samen met de Stichting Achter ’t Slot zijn we in gesprek met de Gemeente en andere instanties om de financieringsbehoefte in kaart te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat Jonathan een voor iedereen financieel toegankelijke vereniging moet blijven. Maar het is een uitdaging, zeker nu en de rente en de bouwkosten stijgen.

  De accommodatie wordt zeker in de zomermaanden druk door anderen gebruikt. Dit levert soms overlast op. Wij blijven in gesprek met de Gemeente om toezicht op velden en materialen te intensiveren.

  Energielasten

  De energielasten hangt de sportclubs als een molensteen om de nek. Binnenkort lopen de contracten met onze energieleveranciers af. Wat dit concreet betekent is nog niet duidelijk. Een verdubbeling van de kosten zal zomaar kunnen. De vervanging van de bestaande verlichting op de velden 1 en 2 door LED lampen zou een enorme besparing kunnen opleveren. Wij zijn hierover in overleg met de Gemeente.

  Een oproep aan alle leden en trainers: Wees zuinig met energie. Doe tijdig de veldverlichting uit. Beperk de douchetijd.

  Vrijwilligers

  Dit seizoen willen we veel aandacht schenken aan het vrijwilligersbeleid en de “werving” van vrijwilligers. Vrijwilligers rond de wedstrijden en teams, zoals wedstrijdsecretariaat en scheidrechters, maar ook op het gebied van onderhoud, kantine, communicatie, administratie. Want een vereniging zijn wij met zijn allen. Want met meer vrijwilligers loopt alles gesmeerder. Binnenkort meer hierover.

  Blikkenburg Bike Challenge

  Op 8 oktober start de campagne Fietsvriendelijk Blikkenburg. Doel van deze campagne is het gebruik van de fiets naar ons Sportpark te stimuleren. De fietsenstalling zal uitgebreid en verbeterd worden. Onderdeel van de campagne is de Blikkenburg Bike Challenge. Een challenge waarmee je als vereniging en individuele fietser prijzen kunt winnen..

   

  Bestuur vv Jonathan, oktober 2022