• Sportpark Achter ’t Slot grotendeels rookvrij vanaf 1 januari 2019

  De KNVB zet zich dit seizoen samen met de Hartstichting en het KWF in voor rookvrije sportcomplexen. Het doel is zo veel mogelijk buitenterreinen van amateurverenigingen rookvrij te maken, zodat kinderen tijdens het sporten niet geconfronteerd worden met roken. Het rookvrij maken van sportparken leeft breed binnen de samenleving. Op de site www.rookvrij.nl zijn inmiddels een kleine 200 stemmen uitgebracht om ook ons sportpark rookvrij te maken.

  Steeds meer clubs
  Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Het aantal clubs met een rookvrij beleid voor kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

  "Het is goed om te zien dat veel clubs en sportbonden zich bij dit initiatief aansluiten. Als KNVB staan wij ook voor rookvrije terreinen, sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

  In de bestuursvergadering van 26 november jl. is besloten gehoor te geven aan de oproep van de KNVB, de Hartstichting en het KWF.

 • De regeling

  Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer toegestaan om tijdens de openingsuren van ons sportpark te roken op en rondom de velden, het plein voor het clubgebouw en alle tussenliggende paden. Roken is uitsluitend toegestaan op het door het hekwerk afgesloten terras aan de voorzijde van de kantine, op wedstrijddagen vanaf 12.00 uur.

  Op woensdagmiddagen en jeugdtoernooidagen is het gehele complex rookvrij.

 •  

  Informatie
  Leden en bezoekers worden met flyers voor de (gasten)teams en met bordjes bij de velden geïnformeerd. Wij hopen dat leden en ouders/verzorgers diegenen, die zich niet aan de beperking houden, informerend en met respect aanspreken.

  Tenslotte
  Wij realiseren ons dat er leden zijn die de maatregel "betuttelend" vinden. Maar minstens evenveel leden zullen vinden dat de beperking niet ver genoeg gaat. Met deze maatregel wil Jonathan zich inzetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om in een rookvrije omgeving te sporten.

  Bestuur vv Jonathan