• Procedure rondom verkiezing voorzitter

  Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering van Jonathan zal onder andere de verkiezing tot voorzitter op de agenda staan. Hiervoor zijn twee leden gekandideerd, te weten:

  Arnaud Miltenburg - voorgedragen door bestuur
  Ramond Leenders - op voordracht drie leden

  Een, bij Jonathan unieke, situatie die vraagt om een zorgvuldige aanloop richting en tijdens onze ledenvergadering. Arnaud en Ramond hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • Begin volgende week zullen kandidaten zichzelf en hun ideeën, visie, plannen etc. etc. presenteren middels een artikel op onze website. De planning is maandag 15:00u, gelijktijdig, te publiceren via de website.
  • Tijdens onze ledenvergadering, ten tijden van het agendapunt, zullen beide kandidaten ruimte krijgen om deze publicatie verder toe lichten of aan te vullen. 
  • Afsluitend op voorgaande zullen de kandidaten vragen beantwoorden vanuit onze ledenvergadering.

  Volgend op deze procedure zal er worden overgegaan tot stemming door de Algemene Ledenvergadering van Jonathan.