• Oud-voorzitter en erelid Piet van Duijvenbode overleden

  Zaterdag 26 januari bereikte ons het bericht dat oud-voorzitter en erelid Piet van Duijvenbode is overleden. Piet bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar.

  Tijdens de algemene ledenvergadering in 1985 werd Piet van Duijvenbode benoemd als bestuurslid en vervolgens door het bestuur aangwezen in de functie van voorzitter van vv Jonathan. Oudere Jonathanners staat die benoeming nog op het netvlies. In 1985 ging het namelijk tussen de kandidatuur van Piet van Duijvenbode en Joop van de Vijver en dat trok in 1985 heel veel leden naar de ledenvergadering. Nadat de secretaris op de vergadering de stembriefjes al had uitgedeeld trok Joop van de Vijver zich als kandidaat terug en werd Piet - zo heette dat- bij acclamatie tot bestuurslid gekozen. En dat was in de Zeister gemeenschap niet zo maar iets, Piet was commissaris van politie in Zeist en dat betekende een groot netwerk waar gebruik van kon worden gemaakt.

  De periode van het voorzitterschap van Piet kenmerkte zich met name door het scherp, zeg maar zeer scherp, op de winkel passen. En dat beheerste Piet als geen ander. En het was een mooie winkel want door de inzet van het inmiddels overleden erelid Jan van Sprakelaar met bouwkundig expert en ook reeds overleden erelid Dick Vonk beschikte Jonathan bij Piet's aantreden over een nieuw en mooi clubhuis. Piet wist zich omringd door deskundige bestuursleden zoals de huidige ereleden Dick Putman en Piet Sies. Een belangrijk hoogtepunt in het voorzitterschap van Piet van Duijvenbode was het veertig jarig bestaan in 1986. Piet was een van de drijvende mensen achter het prachtige jubileumboek dat in dit jaar verscheen.

  In 1994 nam Piet afscheid als voorzitter maar dat betekende nog niet het einde aan zijn betrokkenheid bij de vereniging. Trouw supporter bleef hij van ons eerste elftal en ook lid van de sponsorcommissie. In 2014 werd Piet benoemd tot erelid van de vv Jonathan en dat vond iedereen in de incrowd van de club zeker op zijn plaats. Daarna werd het bezoek aan sportpark Achter 't Slot steeds spaarzamer maar via zijn zoon bleef hij zijn interesse voor Jonathan behouden.

  Met kerst ging het ineens slechter met Piet en is er nu een einde aan zijn leven gekomen. Met grote waardering voor zijn inzet voor de vv Jonathan herdenken wij Piet van Duijvenbode en wensen wij zijn naasten alle sterke toe bij het verwerken van dit verlies.

  Voorafgaand aan de wedstrijd Jonathan 1 - FC Oudewater 1 op 2 februari zullen wij één minuut stilte in acht nemen.  

  Bestuur vv Jonathan