• Nieuwsbrief #2

  Wat goed gaat

  Gelukkig kunnen we vaststellen dat onze vereniging er op heel veel vlakken goed voorstaat. Na een korte periode van stabilisatie zien wij dat de ledenaantallen weer stijgen. Daarnaast zijn er veel mooie initiatieven die voor reuring zorgen binnen onze vereniging. Naast de gezelligheidsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het Oktoberfest, is er vanuit onze Jeugdopleiding wederom het initiatief ontplooit om onze trainers extra te ondersteunen. En zo zijn er meer activiteiten waarover je op onder andere op onze website, social media en onze nieuwsbrief kunt lezen.

  Wat kan/moet beter!

  En toch hebben wij als bestuur ook veel zorgen. Met name de steeds kleiner wordende primaire groep van vrijwilligers die ervoor zorgt dat onze wedstrijddagen soepel verlopen zorgt zacht uitgedrukt voor de nodige ‘uitdagingen’. Er is bij ons een schrijnend tekort aan scheidsrechters! Kun je je voorstellen dat er mensen zijn die 3 wedstrijden per zaterdag fluiten? En dat elke zaterdag! En ondanks verschillende oproepen, een zeer mooie communicatiecampagne en het rechtstreeks benaderen van mensen, is het elke week een uitdaging om alle wedstrijden in te kunnen vullen. We roepen iedereen op mee te denken, te zoeken in zijn/haar omgeving of vooral zelf te komen helpen! Er zijn zoveel ambities binnen onze vereniging waarvoor wij onze leden (jou dus!) nodig hebben. Naast scheidsrechters, leiders, trainers, rij-ouders is er ook behoefte aan wedstrijdsecretarissen, hulp en ondersteuning in de kantine, EHBO-ers, hulp bij de communicatie etc etc. Vaak zie je dezelfde gezichten die met veel tegelijk druk zijn bij Jonathan, terwijl we maar liefst 1400 leden tellen. Ook jij bent van harte welkom om ons te komen helpen. Dat is namelijk niet alleen heel hard nodig dus ook dankbaar werk, maar ook erg leuk en gezellig!

  Lekker bakje koffie

  We sluiten af met positief nieuws. In onze laatste vergadering voor de zomervakantie hebben wij het besluit genomen om onze koffiediensten door ouders van teams te laten verzorgen. In twee shifts van twee uur per zaterdag. En naast wat opstartperikelen gaat dat erg goed. Elke zaterdag is tot nu toe ingevuld geweest. Met als extra grote winst, de terugkoppeling van de ouders dat het gezellig en leuk was om ook op die manier betrokken te zijn bij Jonathan! Laat dit een mooi begin zijn van de invulling van ook de andere hard nodige vrijwilligers-zaken.

  Save the date: 28 oktober ALV

  Je leest het al, er speelt van alles bij ons Jonathan. Op 28 oktober aanstaande vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. We nodigen je van harte uit om mee te praten én te beslissen. Reserveer de datum dus vast in je agenda!

  Tot op of naast het voetbalveld.

  Sportieve groet,

  Namens het bestuur van vv Jonathan

  Arnaud Miltenburg, voorzitter