• Herzien schema voor de woensdagmiddagtrainingen

    Met ingang van 2019 starten enkele scholen met een continurooster. Hierdoor komen veel jonge leden in de knoop op basis van het bestaande trainingsschema op de woensdagmiddag. In de afgelopen weken is er de mogelijkheid geweest dit bij ons aan te geven. Veel ouders en/of verzorgers hebben hiervan gebruik gemaakt.

    Op basis van al deze input hebben wij een nieuw trainingsschema gemaakt. Deze vindt u hieronder en deze vervangt het voorgaande schema per direct!