• Missie

    De zaterdagvereniging Jonathan wil een grote en respectvolle voetbalvereniging zijn voor Zeist e.o. Het verenigingsgevoel, de onderlinge sociale samenhang en de specifieke aandacht voor de jeugd vormen de basis voor plezier voor alle niet-selectieteams en voor een hoog ambitieniveau voor de selectieteams. Kwaliteit, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, normen, waarden én plezier zijn hierbij sleutelwoorden.