• Leiders en vrijwilligers nodig voor het functioneren van elk team!

  Leiders en andere vrijwilligers nodig voor het functioneren van elk team

  Binnen vv Jonathan groeit het aantal taken naast alle team-gerelateerde taken zoals coaching, leiderschap, rij- en vlag-ouders. De afgelopen jaren is het aantal ‘vaste’ vrijwilligers sterk afgenomen.

  Het is met de omvang van onze vereniging ook niet meer goed te organiseren met het invullen van een vrijwilligersfunctie. Daarom is gekozen om meer vanuit taken te gaan organiseren en daarvoor de teams in te schakelen. De laatste periode van het seizoen is met de bezetting van het secretariaat al een proef gedraaid met de teams van JO17, JO18 en JO19. Dit is goed verlopen waar ook nog verbeterpunten uit de feedback zijn ontvangen.

  Kortom, we zullen met ingang van volgend seizoen meer terug gaan grijpen op de oorspronkelijke gedachte van een vereniging: ‘met vereende krachten’. De vereniging rekent op je bijdrage!

  Met ingang van het komend seizoen betekent dit dat een team naast een coach en leider, ook nog 1 of 2 andere ouders extra in de begeleiding moet organiseren zodat de communicatie over kleding en vrijwilligers-inzet via hen kan verlopen. Het wordt anders erg veel voor de coach en leider om dit allemaal te verzorgen voor het team. Het is van belang om dit met het team goed te regelen!

  Het is heel spijtig, maar teams die de nodige leiders en vrijwilligers niet kunnen organiseren, worden niet ingeschreven voor de competitie