• Algemene Ledenvergadering uitgesteld

    Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld naar 17 januari 2022. 

    Door de van kracht zijnde Corona Maatregelen is het bestuur niet in de gelegenheid de ALV fysiek te organiseren op de geplande datum. Vanzelfsprekend heeft dat wel de voorkeur van het bestuur. Met die reden is ervoor gekozen om de ALV een paar weken door te schuiven naar 17 januari 2022. 

    Als de omstandigheden niet veranderen zal de ALV toch digitaal plaatsvinden. 

    Het bestuur