• Jubileum Bas Knoppers (25 jaar lid)

    Zaterdag 29 juni jongstleden was het moment daar om Bas Knoppers in het zonnetje te zetten. Uit handen van onze secretaris ontving Bas een mooie herinnering omtrent zijn 25 jarig lidmaatschap.