• Incasso kwartaalcontributie 2e termijn 2020-2021

    Begin oktober zal de 2e contributietermijn van dit seizoen geïncasseerd worden. Bent u of uw kind aan het begin van het seizoen lid geworden, dan zal tevens nog de 1e termijn geïncasseerd worden.

    Heeft u vragen over de contributie of  wilt u een wijziging doorgeven, mail naar: secretaris@vvjonathan.nl.

    Voor vragen over de betaling mailt u naar: penningmeester@vvjonathan.nl

    Bestuur vv Jonathan