• Incasso 4e kwartaaltermijn contributie aanstaande

  Beste leden en ouders/ verzorgers van leden,

  De bestrijding van het corona-virus raakt iedereen in Nederland, het voetbal daarvan niet uitgezonderd. Iedereen draagt bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat de mensen die een groot risico lopen zo veel mogelijk worden beschermd. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten staken. En dat heeft natuurlijk financiële gevolgen.

  Terecht doen de overheid en maatschappelijke organisaties een beroep op ons om solidair te zijn. Binnen de sport is er grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen.

  Op 1 april staat de incasso van de 4e kwartaaltermijn van de seizoencontributie op het programma. Wij vragen uw begrip voor deze incasso, ook nu het lijkt dat het voetbal er voor langere tijd uit ligt. Wij volgen hierbij het advies van het NOC/NSF: “Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen”. Bovendien hebben de jaarcontribuanten eerder de contributie voor het hele seizoen al betaald.

  Het bestuur zet in om maximaal gebruik te maken van de aangekondigde compensatieregelingen. De geldstroom stagneert, ook bij Jonathan.

  Daarom vragen wij om uw solidariteit. Dat verzoek gaat ook uit naar onze partners, onze sponsoren. Brouwerij ABInBev bijvoorbeeld is bereid het gerstenat dat door de gedwongen sluiting dreigt te bederven kosteloos weer aan te vullen als wij weer open kunnen. Alcohol die vrijkomt bij de productie van 0,0 % bier wordt omgezet in kant-en-klaar desinfectiemiddel om te doneren aan ziekenhuizen in heel Europa. Een mooi en warm initiatief.

  Wordt u persoonlijk hard getroffen door deze crisis, en heeft u daarom geen ruimte meer in uw budget dit kwartaal, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@vvjonathan.nl. Er wordt dan altijd gezocht naar een oplossing. Want ook daarom is Jonathan een vereniging, met zijn allen voor ons allen.

  Met sportieve groet,

  Bestuur vv Jonathan