• Incasso 3e kwartaaltermijn contributie is aanstaande

  Rond de jaarwisseling zal de 3e kwartaaltermijn contributie voor het
  seizoen 2018-2019 geïncasseerd worden. In de ledenvergadering van 13
  december jl. is de definitieve contributie voor dit seizoen vastgesteld.

  U kunt de contributieregeling vinden door achtereenvolgens voor
  vereniging- ledeninfo- contributies te kiezen. De contributieaanpassing
  gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018. In de 3e en 4e
  termijnbetaling wordt het nog te berekenen bedrag over de 1e en 2e
  termijn ingehaald.

  Voor vragen over de contributieregeling kunt u mailen naar: secretaris@vvjonathan.nl.

  Voor vragen over de betaling van contributie: penningmeester@vvjonathan.nl.