• Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

  Op dinsdag 26 april is bij Koninklijk Besluit onze penningmeester André van Renselaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is tijdens de jaarlijkse lintjesregen aan hem bekend gemaakt.

  Bij aankomst inde Broederkerk aan het Zusterplein ontmoette André zijn eigen familie, werkgever en (oud-)bestuursleden van Jonathan en de Stichting Hulpkas Zeist, die betrokken waren bij de voordracht voor de aanvraag van deze Koninklijke onderscheiding.

  Niet bij iedereen is bekend dat André ook actief betrokken is geweest als penningmeester bij de Stichting Hulpkas Zeist van 1996 tot 2004. Het huidige bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.

  Frank Slijper (oud-voorzitter): “André toont zich een sociaal en maatschappelijk betrokken bestuurslid, met het hart op de goede plaats. Hij zet zich bijvoorbeeld bovenmatig in om leden van ouders met een kleine beurs toch de mogelijkheid op een lidmaatschap te bieden via het Jeugdsportfonds.”

  André is sinds 2004 als bestuurslid, in de rol van penningmeester, nauw verbonden aan Jonathan. In deze tijd heeft hij een belangrijke, vaak onzichtbare rol, gehad in de positieve ontwikkelingen rondom onze vereniging. Toen André begon als penningmeester stond onze vereniging er, financieel gezien, weinig florissant voor. Onder zijn bezielende leiding en toezicht is Jonathan een financieel krachtige en stabiele vereniging geworden.

  Burgemeester Koos Janssen benoemde ook de actieve bijdrage die André heeft gehad bij de vorming van het Masterplan Buitensport accommodaties. Vanaf het prille begin is hij betrokken geweest in werkgroepen tot uiteindelijk het definitieve ontwerp. Hierbij heeft hij niet alleen het Jonathan belang in het oog gehouden. Ook de belangen van de Gemeente Zeist, andere verenigingen en de verschillende andere partijen op en rond ons unieke complex heeft André altijd op waarde weten te schatten.

  Voorzitter Arnaud Miltenburg: “Naast alle bestuurlijke verantwoordelijkheden en activiteiten heeft André altijd een stap extra gedaan. Denk daarbij aan het managen van enkele betaalde krachten, de kantine aansturen, fluiten van wedstrijden, niets is André teveel om onze vereniging draaiende te houden. Een vrijwilliger en verenigingsman als André van Renselaar is een uitstervend ras. Met elkaar en voor elkaar, de kern van vereniging. André is dat in heel zijn wezen.”

  Een lintje dat meer dan verdiend is !