• Heeft uw kind een continurooster op school?

  De laatste maanden krijgen we steeds meer meldingen dat bij veel kinderen op school het continurooster in is gegaan of nog ingaat. Dat heeft als gevolg dat zij pas om 14:00 uur uit zijn en dus niet op de woensdagmiddag om 14:00 uur kunnen starten met de training. Het zou natuurlijk zonde zijn als zij daardoor hun wekelijkse training moeten missen. Daarom willen we eens inventariseren om welke kinderen het gaat zodat we wellicht teams kunnen schuiven.

  Echter kunnen wij niet de garantie geven dat dit gaat lukken maar we gaan ons best doen. Verzoek is dat het formulier door alle ouders van kinderen met een continurooster ingevuld wordt, ook als de trainingstijd nu overeenkomt met het continurooster!

  NB: Verzoeken om later te trainen omdat dat beter uitkomt ivm broertjes/zusjes of andere hobby’s van uw kind kunnen wij niet op ingaan.

  Dus is uw kind later uit school? Vult u dan dit formulier, vóór 14 december, in:

  Met vriendelijke groet,
  Alvin Veldhuizen

  (Coördinator Jonathan Voetbal Academie)