Contactgegevens

Adres
Postadres: Postbus 38, 3700 AA, Zeist
Locatie: Hernhuttersingel, Zeist
Navigatie: Brouwerij 1, 3703 CH, Zeist

Dit navigatieadres is naar de parkeerplaats, en geen correspondentieadres van Jonathan.

Telefoon
Kantine: 030 6924583

E-mail
Algemene vragen: info@vvjonathan.nl
Redactionele bijdrage: redactie@vvjonathan.nl

Bank
IBAN nr.: NL20RABO 0162198051
t.n.v. vv Jonathan


Bekijk grotere kaart