• Bestuurlijke voortgang

  Tijdens de bestuursvergadering van 2 november jl. heeft Ramond Leenders aangegeven, wegens moverende redenen, zijn bestuursfunctie niet langer te kunnen uitvoeren. 

  De portefeuille Innovatieve Projecten is per direct niet langer gekoppeld aan een bestuursfunctie. De lopende projecten vallen onder verantwoordelijkheid van de Sponsorcommissie. 

  De  gedeelde portefeuille Voetbalcommissie is per direct geheel gekoppeld aan Peter Bruggeman, voorzitter van de Voetbalcommissie.

  Het bestuur gaat in overleg, of deze bestuurszetel voortgezet kan worden als Innovatieve Projecten, als een andere portefeuille of komt te vervallen.

  Namens het bestuur,

  Arnaud Miltenburg
  voorzitter