• Bestuurlijke voortgang v.v. Jonathan

  Het bestuur van Jonathan wil u informeren over hoe nu verder na het terugtreden van Frank Slijper als voorzitter. Donderdag 14 juni heeft er een ingelaste bestuursvergadering plaatsgevonden. Het bestuur heeft tijdens deze vergadering onder andere de volgende besluiten genomen.

  Huidig bestuurslid Wedstrijdzaken, Arnaud Miltenburg, zal tot de eerstkomende ledenvergadering in september 2018 de voorzittersfunctie waarnemen.

  Jonathan staat voor een belangrijke periode in haar (bijna 75-jarig) bestaan. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de uitbreiding van ons sportcomplex en de daarbij behorende verbouwingen. Ook staat het nieuwe Verenigingsbeleidsplan op de agenda. Voor het voorbereiden en vaststellen van dit beleidsplan willen wij ons meer tijd gunnen. Diverse infrastructurele ontwikkelingen rond ons complex zijn nog niet bekend en een nieuwe voorzitter zal ook zijn of haar inspraak op alle plannen willen hebben. Voor de korte termijn willen wij de focus houden op de kernactiviteiten van Jonathan: het faciliteren van voetbalwedstrijden en trainingen.

  In de aankomende Algemene Ledenvergadering zal de reguliere agenda aan bod komen, waaronder het kiezen van een nieuwe voorzitter, vaststelling van de contributie, de begroting en de (her)benoeming van bestuursleden.

  In de loop van het voetbalseizoen 2018-2019 zal het nieuwe Verenigingsbeleidsplan meer vorm kunnen krijgen. Hierin worden de uitkomsten van de enquêtes natuurlijk nauw betrokken. Vervolgens zal het Verenigingsbeleidsplan worden gepresenteerd en behandeld in een afzonderlijke Algemene Ledenvergadering, naar verwachting in begin 2019.

  Het bestuur vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Het bestuur van vv Jonathan:

  Arnaud Miltenburg

  André van Renselaar

  Jeroen van Duijvenbode

  Marco Koetsier

  Ramond Leenders