Incasso jaarcontributies en 2e termijn kwartaalcontributie

Auteur: 
Het bestuur

Rond het aankomend weekend zal de incasso van de jaarcontributie en de 2e termijn van de kwartaalcontributie geïncasseerd worden. In de Algemene Ledenvergadering van 25 september jl. zijn de nieuwe contributies vastgesteld. U kunt deze vinden onder de button Vereniging, ledeninfo, contributies.

De contributies zijn met uitzondering van niet voetballende leden en de Groene Welpen verhoogd met € 15 op jaarbasis. De eerste termijn van de kwartaalcontributies was gebaseerd op de “oude” contributie. In de 2e termijn wordt het verschil eenmalig extra berekend.