Incasso 1e kwartaaltermijn 2018-2019

Auteur: 
De penningmeester

In de eerste week van juli zal de eerste termijn kwartaalcontributie van het nieuwe seizoen geïncasseerd worden. Deze termijn is nog gebaseerd op de contributieregeling 2017-2018 maar zal naar verwachting na de Ledenvergadering in september 2018 worden bijgesteld. Contributie is verschuldigd tot en met het kwartaal waarin wordt opgezegd.

Dus voor opzeggingen na 1 juli is de contributie van het 3e kwartaal 2018 nog verschuldigd. Onder de button vereniging- ledeninfo kunt u de contributieregeling terugvinden. Heeft u kinderen tot 18 jaar en bent u niet in staat de contributie te betalen?  Er bestaan mogelijkheden via het Sportfonds Jeugd. Heeft u hierover vragen? Stuur een mailtje naar secretaris@vvjonathan.nl of penningmeester@vvjonathan.nl.