Dit was het

Auteur: 
Frank Slijper

Zeist, 8 juni 2018. Toen ik Martin Vermeer in 2011 als voorzitter van onze mooie vereniging opvolgde, liet hij een stevig fundament achter waarop het bestuur kon voortbouwen. Dat heeft de vereniging de mogelijkheid gegeven de laatste zeven jaar door te groeien. Maar achteroverleunen en een pas op de plaats maken, nee dat doen we niet. We willen ook de komende jaren geleidelijk doorgroeien in kwaliteit. Op het gebied van voetbal, accommodatie, aanbod. Het beleid daartoe zal geformuleerd worden in het nieuwe Verenigingsbeleidsplan 2018-2022 dat eind september aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd. ‘Vervolgstappen naar succes’, heb ik de werktitel ambitieus genoemd.

Bestuursfuncties bij Jonathan kennen zittingstermijnen van drie jaar. Steeds na drie jaar is een zetel vacant en het zittende bestuurslid herkiesbaar. In september van dit jaar weer een termijn van de voorzittersfunctie. Dan kan ik me opnieuw herkiesbaar stellen voor een periode van drie jaar. In 2021 zou ik dan tien jaar voorzitter zijn geweest. Dat zou een noemenswaardige beleidsperiode zijn, hetgeen ik bij aanvang in 2011 ook voor ogen  had: een consistente periode van beleid maken, uitvoeren en bewaken. 2021 zou ook om andere redenen een mooi moment zijn om het stokje over te dragen: we vieren dan ons 75-jarig bestaan, met drie nieuwe velden en wellicht een nieuw hoofdgebouw. Daar zou ik best trots op zijn.

Omdat de driejaarstermijn van de voorzittersfunctie dit jaar dus eindigt, kunnen ook andere liefhebbers zich in september 2018 als voorzitter kandideren. Ik vraag geïnteresseerden dit vooral te doen. Bij voorkeur minimaal twee, dan hebben de leden wat te kiezen. Want ik stop ermee.

Werkelijk, tot een week geleden was ik nog bijzonder gedreven om mij opnieuw voor drie jaar beschikbaar te stellen. Nog zoveel mooie uitdagingen, mooie plannen. Daarnaast wilde ik onze cultuur, ons DNA, ook die laatste drie jaar verdedigen. Er is echter iets in me geknakt. Ik heb er geen zin meer in. Mijn voorzitterschap eindigt dus na zeven seizoenen. Op een groot drama in 2013 na, waren de eerste zes seizoenen leuk en boeiend. Het laatste seizoen was dat absoluut niet meer.

Het is goed dat ik ruim voor de totstandkoming van het verenigingsbeleidsplan tot inzicht ben gekomen dat ik niet langer wil vechten tegen stromingen die mij als doorgewinterde Jonathanner tegenstaan. Hopelijk leidt mijn besluit tot discussie over een eventuele herpositionering van de vereniging, over de weg die de vereniging moet inslaan. Dat zal echter zonder mij gebeuren. En dat voelt best wel een beetje vreemd. Beetje dubbel ook.
 
Het huidig seizoen is ten einde, de zomerstop nadert. Dat maakt de overgang wat eenvoudiger. Mijn taken als voorzitter zullen door overige bestuursleden worden overgenomen tot eind september, wanneer de Algemene Ledenvergadering een nieuwe voorzitter kiest. Mijn overige functies, taken en lopende zaken probeer ik zo goed mogelijk bij andere Jonathanners onder te brengen. U gaat mij minder bij Jonathan zien, mijn activiteiten gaan op een veel lager pitje. Maar ik blijf uiteraard wel lid én supporter van de mooiste club uit de provincie.

 

Met sportieve groet,

Frank Slijper