De veertien dagen van de voorzitter

Auteur: 
Frank Slijper

 

RUST IN DE TENT

Twee weken geen voetbalactiviteiten Achter t Slot. Op 21 december werd er voor het laatst getraind door selectieteams, op 4 januari zijn we terug voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen het eerste elftal van FC Dordrecht. Twee dagen later, op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, volgt de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen de huidige A-selectie en een selectie uit vroeger jaren. Een andere traditie vindt ook deze winterpauze plaats: het zaalvoetbaltoernooi voor jeugd in sporthal Dijnselburg.

Accu opladen
Dat was het voorlopig, want de KNVB heeft voor een relatief lange winterpauze gekozen. Ik plaats vraagtekens bij het nut. Medio januari kunnen de velden prima bespeelbaar zijn bij een temperatuur van 10 graden en in februari kunnen we door winterse omstandigheden met veel afgelastingen te maken krijgen. Dat zou het competitieprogramma niet ten goede komen. In april en mei moeten er dan inhaalwedstrijden op doordeweekse avonden gespeeld worden waardoor trainingsroosters onder druk komen te staan. Eeuwige discussie. We zullen het ermee moeten doen. Voorlopig in ieder geval even rust. En als het competitieprogramma er niet onder gaat lijden, is het helemaal niet zo verkeerd. Even afstand nemen, de accu weer opladen.

Continuïteit waarborgen
Rust binnen het bestuur is - als tegengestelde van onrust - ook van bijzondere waarde. Bestuurlijke rust is een voorwaarde om met elkaar te kunnen presteren. Duidelijkheid in de organisatie, helderheid in beleid. Bestuursleden die voor langere tijd zitting hebben en zo de continuïteit waarborgen. In mijn negen jaren binnen het bestuur heb ik per seizoen gemiddeld één wijziging van een bestuurspositie ervaren. Dat jaarlijkse verse bloed zorgt dan voor de gewenste nieuwe impulsen, maar de groene lijn gaat niet verloren. Vele wisselingen binnen het bestuur leiden tot onrust en instabiliteit. Voorbeelden ten over.

Realistische stappen
Bestuurlijke stabiliteit en een realistisch beleid hebben de afgelopen decennia tot een bestendige groei van onze vereniging geleid. En die gestage groei willen we voortzetten, want we willen altijd vooruit. Ik zeg en schrijf vaker dat het bestuur geen groei van het ledental nastreeft, maar een groei in kwaliteit. Daar ligt een belangrijke uitdaging in de komende beleidsperiode 2018-2022. Voor ons allemaal. En die vooruitgang streven we na in realistische stappen. Dan kunnen we een keer struikelen, maar staan we weer op. Dan kunnen we een keer een stapje terug doen, mits we er weer twee vooruit kunnen zetten. Wanneer we in een hardlooptempo een doel nastreven kunnen we hard onderuit gaan. Die ernstige blessure zou ons ver terugwerpen in de doelen die we willen bereiken.

Met elkaar
We streven naar een vereniging met een open karakter, met betrokkenheid van de leden om de gestelde doelen te halen. Daar hebben we het afgelopen jaar op meerdere manieren al invulling aan proberen te geven en dat zullen we in 2018 opnieuw doen. Vanaf januari gaan we met enige regelmaat  onze leden vragen een enquête te beantwoorden. Steeds een beperkt aantal vragen over een thema binnen onze vereniging. Die antwoorden zijn van belang om een breed beeld te krijgen van wat er bij de leden leeft. Ook bij de leden die niet op bijeenkomsten en ledenvergaderingen verschijnen. Met die input kunnen we verder werken aan de totstandkoming van het nieuwe verenigingsbeleidsplan 2018-2022. En aan de visie op middellange termijn, een periode die de beleidsperiode overschrijdt. Met elkaar werken aan hetzelfde doel, waarbij het verenigingsbelang boven het teambelang staat en het teambelang voor het individuele belang.

U ontvangt bovendien een dezer dagen een nieuwbrief in uw mailbox. Daarin zetten we enkele vergaande ontwikkelingen de komende jaren op een rijtje. Ook voor wat betreft die ontwikkelingen; niets gaat vanzelf. En we gaan gewoon door. Met elkaar. Van enige rust bij de vereniging is eigenlijk helemaal geen sprake…

Fijne feestdagen!

Frank Slijper,
voorzitter

23 december 2017