• ALV uitgesteld

    De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt uitgesteld tot nader bericht. Dit als gevolg van de beperkingen in het kader van de corona-maatregelen, die het onmogelijk maken om met een grote groep bij elkaar te komen.

    In de corona spoedwet is opgenomen dat een ALV maximaal 4 maanden uitgesteld kan worden na de datum waarop de ALV eigenlijk volgens de statuten gehouden zou moeten worden.

    Er is nog geen datum vastgesteld voor de ALV, echter streeft het bestuur ernaar om de ALV voor maart 2021 te houden. Het heeft vooralsnog de voorkeur om de ALV fysiek plaats te laten vinden, maar als dit niet mogelijk blijkt is er reeds een digitaal alternatief beschikbaar.

    Het bestuur