• Donderdag 13 december jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering van vv Jonathan plaatsgevonden. Tijdens deze goedbezochte vergadering werd een, reeds aangekondigde, hernieuwde bestuurssamenstelling voorgesteld aan de leden. Zonder tegenstem werd deze samenstelling unaniem gekozen en tijdens de vergadering geïnstalleerd. In dit bericht wil het bestuur zich voorstellen en de samenstelling toelichten.

  Het bestuur van vv Jonathan bestaat uit:

  Arnaud Miltenburg - voorzitter (voorzitter@vvjonathan.nl)
  André van Renselaar - penningmeester (penningmeester@vvjonathan.nl)
  Jeroen van Duijvenbode - secretaris (secretaris@vvjonathan.nl)
  Chris Oltmans - commissie wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@vvjonathan.nl)
  Peter Bruggeman - voetbalcommissie (voetbalcommissie@vvjonathan.nl)
  Vacant - voetbalcommissie
  Ramond Leenders - commissie innovatie en projecten (projecten@vvjonathan.nl)
  Marco Koetsier - sponsorcommissie (sponsorcommissie@vvjonathan.nl)

  Commissie Innovatie en Projecten:
  Er is gekozen voor een nieuwe bestuursfunctie, Commissie Innovatie en Projecten, welke door Ramond Leenders zal worden ingevuld. Deze commissie is erop gericht de betrokkenheid van onze leden (of hun wettelijk vertegenwoordigers) over de volle breedte te vergroten. De bedoeling is om vanuit een projectopzet initiatieven op te pakken welke stap voor stap deze betrokkenheid en bijdragen van leden te vergroten. Vanuit deze commissie zal veel samenwerking met de andere commissies worden gezocht. Neem gerust contact op met Ramond voor het opstarten van een initiatief en/of van gedachten te wisselen.

  Voetbalcommissie:
  Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een aanvullende bestuurszetel voor de voetbalcommissie. Binnen de voetbalcommissie zal er speciale aandacht komen voor het jeugdvoetbal. Voor de jeugd ligt de focus de komende jaren op het opzetten en uitvoeren van een beleidsplan, alsmede ook de organisatie aanpassen zodat deze een stevig fundament biedt voor de komende jaren.

  Items die op de agenda staan zijn onder andere:
  - selectiebeleid
  - samenwerking FC Utrecht
  - keeperstraining
  - talentselectie
  - scouting
  - voetbal inhoudelijke ondersteuning breedte teams.

  Deze positie is vacant en wordt tijdelijk waargenomen door Ramond Leenders. Interesse om een bijdrage te leveren aan de voetbalcommissie? Neem dan contact op met de voetbalcommissie.

  Dagelijks bestuur:
  Het dagelijks bestuur zal bestaan uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.

  Hou onze website extra in de gaten. In de eerste weken van 2019 zullen onze bestuursleden zich nader voorstellen!