• Algemene Ledenvergadering maandag 24 september 20.00 uur

  De eerstvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal op maandag 24 september plaatsvinden. Aanvang 20.00 uur.

  Uit milieu-oogpunt zijn de stukken alleen digitaal te verkrijgen. U kunt de stukken opvragen via : secretaris@vvjonathan.nl

  Alleen bij hoge uitzondering kunt u een papieren versie aanvragen bij de secretaris.

  Het bestuur

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering 24 september 2018 20.00 uur

  1) Opening

  - mededelingen en ingekomen stukken

  2) Verslag vergadering 25 september 2017

  3) Jaarrekening 2017-2018 + Verslag kascommissie

  Begroting 2018-2019

  4) Rapportage Vertrouwens Contact Personen/ Commissie Ongeoorloofd Gedrag

  5) Samenstelling Bestuur : Invulling Functie Voorzitter

  Er zijn 2 kandidaten :

  Voorgedragen door het Bestuur : Arnaud Miltenburg

  Voorgedragen door 3 leden : Ramond Leenders

  6) Rondvraag

  7) Sluiting