• Agenda Algemene Ledenvergadering

  Geachte leden van vv Jonathan,

  Zoals eerder deze week reeds aangekondigd zal op 13 december aanstaande onze Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. U bent hierbij natuurlijk van harte welkom.

  De vergadering zal, zonder verder bericht, plaatsvinden in onze kantine en starten vanaf 20:00u. De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

  1)     Opening
           - mededelingen en ingekomen stukken

  2)     Verslag vergadering 25 september 2017

  3)     Samenstelling Bestuur:
           -
  voorgesteld door bestuur:

         Arnaud Miltenburg - Voorzitter - Verkiesbaar
         Ramond Leenders - Commissie Innovatieve Projecten - Verkiesbaar
         Peter Bruggeman - Voetbalcommissie - Verkiesbaar
         Vacant - Voetbalcommissie - Verkiesbaar
         Chris Oltmanns - Wedstrijdzaken - Verkiesbaar
         Marco Koetsier - Sponsorcommissie - Verkiesbaar

         André van Renselaar - Penningmeester - In termijn
         Jeroen van Duijvenbode - Secretaris - In termijn

  4)     Jaarrekening 2017-2018 + Verslag kascommissie en Begroting 2018-2019

  5)     Ontwikkelingen rondom ons complex Achter het Slot/Blikkenburg +
           Jaarrekening Stichting Achter het Slot

  6)     Rapportage Vertrouwens Contact Personen/ Commissie Ongeoorloofd Gedrag

  7)     Rondvraag

  8)     Sluiting

  Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen.

  Bestuur vv Jonathan